Jak pracuji

Věřím, že každý člověk má v sobě potenciál stát se tím, kým opravdu je, pokud k tomu má vhodné podmínky.

V terapii se snažím vytvořit prostor, ve kterém se může tento potenciál rozvinout. Nebudu Vás hodnotit ani kritizovat. Budu se Vám snažit porozumět v kontextu současné situace i v kontextu vašeho životního příběhu. Spolu budeme hledat, co je pro Vás v životě podstatné, co Vám vyhovuje či naopak nevyhovuje, po čem toužíte a co chcete změnit. Budeme věnovat pozornost emocím, tělesnému prožívání i myšlení.

Povedu Vás k hlubšímu pochopení souvislostí: jak se vztahujete sami k sobě, k druhým lidem i k životu jako takovému. Smyslem je porozumět vlastním procesům – jak se sami podílíte na tom, že se Vám dějí právě ty události, které se Vám dějí.

Pro přiblížení smyslu a průběhu terapie ráda používám příběh Kryštofa Kolumba, který se vypravil s malou flotilou na objevnou plavbu přes oceán. Inspirovala jsem se při tom Kenem Evansem v knize Úvod do integrativní psychoterapie.

„Během plavby byla období, kdy vál silný, příznivý vítr, a malé lodě postupovaly skvěle kupředu. Ale byly i doby, kdy nastalo bezvětří, moře bylo rovné jako sklo a lodě se bezcílně vznášely na vodě, nekonečné týdny a týdny uvězněné v nečinnosti. A pak nastaly také časy, kdy celá obloha potemněla, přihnal se vichr, burácely hromy, déšť bičoval posádku a přes palubu se valily obrovské děsivé vlny.
Kolumbus chtěl najít novou cestu do Indie, ale místo toho objevil celý nový svět.“