Gestalt terapie

Současná moderní Gestalt terapie patří do rodiny existenciálních a humanistických směrů. Již při svém vzniku byla směrem do značné míry integrativním. Ke zdrojům její inspirace patří zejména psychoanalýza (W. Reich a K. Horneyová), gestalt psychologie, existenciální filosofie (M. Buber, P. Tillich) a další (bioenergetika, holismus, psychodrama, zen-buddhismus aj.)

Základem terapie je rozhovor a terapeutický vztah. Terapie může být obohacována o tzv. „zážitkové experimenty“. Klient si při nich často snadněji uvědomí, co dělá, jaké emoce prožívá, a co by udělat chtěl či potřeboval. Součástí je i integrace nových zkušeností do současného života klienta.

Principy Gestalt terapie

 • Důraz na přítomný okamžik
  Vzpomínky i fantazie mohou být nesnadno dostupné a klamné. Přítomný prožitek je oproti tomu pravdivý a dostupný vždy, proto jej podporujeme a zkoumáme.
 • Přijetí/akceptace
  Postoj, že každý člověk jedná v aktuální moment, jak nejlépe dovede. Nevnáší do terapie ani vinu, ani patologii.
 • Podpora uvědomění
  Čeho si nejsem vědom, nemohu ovlivňovat. V terapii se proto snažíme uvědomování prohlubovat.
 • Celostní pohled
  Vyvážená terapie i život vytváří prostor pro vícero oblastí – myšlení, prožívání, tělo i spiritualitu.

Gestalt terapeut věří, že se lidé narodili se zdroji a schopnostmi být v uspokojivém kontaktu s druhými lidskými bytostmi a vést spokojený tvořivý život. Stává se, že je tento proces narušen - někdy během dětství, jindy později v životě. Člověk uvízne ve strnulých vzorcích a vytvoří si o sobě přesvědčení, jež mu překážejí. Gestalt terapie má za cíl zkoumat a odhalovat tyto vzorce a to, jak na člověka působí a ovlivňují jeho současný život.

Více se dozvíte na stránkách www.gestaltstudia.cz/co-je-gestalt-terapie.